7. razred

Udžbenik

Polazeći od programskih ciljeva i sadržaja Tehničkog i informatičkog obrazovanja u udžbeniku su date osnovne informacije u deset poglavlja: Uvod u mašinsku tehniku, Tehničko crtanje u mašinstvu, Informatičke tehnologije, Materijali, Merenje i kontrola, Tehnologija obrade materijala, Mašine i mehanizmi, Robotika, Energetika i Konstruktorsko modelovanje.

Zanimljivosti iz davnih vremena kada su se stvarale prve mašine i mehanizmi zabeležene su u poglavlju Uvod u mašinsku tehniku. U ovom poglavlju pisali smo o parnoj mašini, kao i o nekim tehničkim sredstvima iz savremenog doba. Poglavljem Tehničko crtanje u mašinstvu dat je jedan broj pravila koja su potrebna za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva.

Tehničko crtanje računarom, izrada prezentacije i korišćenje interfejsa za upravljanje pomoću računara opisano je u poglavlju Informatičke tehnologije. U poglavlju Materijali, pisali smo o sirovinama i tehnološkim procesima. Posebna pažnja posvećena je značajnim svojstvima materijala. Merenje malih dužina, ugla, mase, sile i momenta sile objašnjeno je u poglavlju Merenje i kontrola. O osnovnim principima obrade metala pisali smo u poglavlju Tehnologija obrade materijala. Posebnu pažnju posvetili smo merama zaštite na radu. U poglavlju Mašine i mehanizmi naglasak je stavljen na kretanja i konstruktivne karakteristike mašina i mehanizama. Osnovni pojmovi o robotima, njihovim kretanjima, pogonu i upravljanju objašnjeni su u poglavlju Robotika. U poglavlju Energetika upoznaćete se sa pogonskim mašinama – motorima. Upoređivanjem konstruktorskog modelovanja u industriji i školskoj radionici ukazali smo na put koji se prelazi u toku stvaranja nove konstrukcije.

Radna sveska

Radna sveska prati sadržaj udžbenika i sastoji se iz tri dela.
Prvi deo je namenjen proveri znanja i svih programskih celina. Pitanja i zadaci različite težine postavljeni su tako da je odgovere i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:
• Zaokruživanjem tačnog od dva ili više ponuđenih odgovora
• Upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, u kvadratićima ili kružićima
• Dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža
• Upisivanjem teksta na datim linijama
• Skiciranjem ili crtanjem zahtevanog izgleda.

Drugi deo radne sveske je namenjen primeni znanja. U ovom delu sveske ponuđene su ideje modela i upotrebnih sredstava iz oblasti mašina i mehanizama, robotike i energetike. Tehničko sredstvo ili model može da predstavlja novo, inovirano ili poznato konstruktivno rešenje. Date informacije omogućavaju izbor jednog od pomenutih rešenja. Prostor za projekat nove ili inovirane ideje predviđen je u trećem delu radne sveske. Na nekim stranama data je mreža kvadratića koja može da vam bude od koristi pri izradi skica.

Materijali za konstruktorsko oblikovanje

Za oblikovanje reduktora i modela mašina u okviru pratećeg materijala predviđeni su gotovi elementi: nosač reduktora, perforirana osnova, zupčanici, valjci, traka od gume, zavrtnjevi, navrtke i elementi u obliku pločica od aluminijumskog lima, žica… čiji stepen pripremljenosti omogućava brzu izradu delova modela.  Pokretanje reduktora i modela mašina moguće je ugradnjom mikromotora.

 

Comments are closed.