Izdanja

Udžbenici

5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Auto Cad


"... Udžbenici za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje tiskani su u punom koloru na A4 formatu. Sadržajem prate sve tematske cjeline predviđene novim programom. Ono što ove udžbenike na prvi pogled izdvaja je činjenica da knjige imaju izgled kao zaustavljen titlovan film-slike i titlovi. Pa kada se ima u vidu kineska mudrost, da dobra slika može reći više od tisuću riječi, onda se lako zaključuje koliko je bogatstvo informacija u knjigama sažeto. Ako se k tome doda, da u njima nema korištene gotove fotografije, već samostalno računalom crtani objekti, vidi se koliki je pisani monument načinjen. "

Iz recenzije udžbeničkog kompleta
Prof dr Đ. Bek-Uzarov

Radne bilježnice

5. razred 6. razred 7. razred 8. razred

Radne bilježnice su na A4 formatu, pun kolor. Sastoje se od određenog broja poglavlja, a svako poglavlje od dvije cjeline: Provjeri svoje znanje i Primijeni svoje znanje. Cjelina Provjeri svoje znanje sadrži pitanja i zadatke za provjeru osnovnih znanja. Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rješenja moguće dati na jedan od sljedećih načina:

a) Zaokruživanjem točnog od dva ili više ponuđenih odgovora,
b) Upisivanjem oznake ispred točnog odgovora na danim linijama, kvadratićima ili kružićima,
v) dopunjavanje ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,
g) Upisivanjem teksta na danim linijama,
d) skiciranje ili crtanjem zahtijevanog izgleda.

U okviru cjeline Primijeni svoje znanje ponuđena su tri razine za kreiranja modela:
*** Oblikovanje vlastitih konstrukcija odnosno modela (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)
** Inovacije ponuđenih, a nerazrađenih ideja (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)
* Oblikovanje grafički pripremljenih ideja (oblikovanje u materijalu).

Stvaranje i oblikovanje modela može se realizirati u okviru timskog rada s unaprijed dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućuje kreiranje većeg broja različitih modela iz životnog okruženja, a odnose se na pribor, alat, namještaj ili neko drugo jednostavnije sredstvo. Za oblikovanje modela u okviru pratećeg materijala predviđeni su poluproizvodi od programski definiranih materijala i gotovi elementi. Stupanj pripremljenosti poluproizvoda omogućuje brzu izradu modela, ali i praktično upoznavanje učenika s tehnološkim postupcima kroz korake. Pri oblikovanju ponuđenih modela posebna pažnja posvećena je i ekonomskoj komponenti kako u smislu količine materijala tako i vremenu za njegovo oblikovanje.

autor: Milan Sanader
koautor: Gordana Sanader

"... Posebna prednost koju imaju ove bilježnice je u tome što se gradivo ne predstavlja tako da je sve riješeno, već se pažljivo daje učeniku sloboda vlastitog razmišljanja, njeguje asocijativni nacin mišljenja i zaključivanja, što čini elementarnu psihološku pripremu za budućeg istraživača u odraslim godinama. Ta klica predstavlja dragocjenu osobinu svezaka koje Autor treba primiti ne samo kao kompliment već i kao zavjet da tu klicu i dalje pažljivo njeguje. "

Iz recenzije:
Prof dr Đ. Bek-Uzarov

Materijali za konstruktorsko oblikovanje

5. razred 6. razred 7. razred 8. razred

Materijal je predviđen za kreaciju modela-maketa u okviru programom predviđenih tehničkih područja. Dat je u obliku gotovih elemenata (zupčanici, kotači, vijci, matice, žarulje, diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori ...) i poluproizvoda (furnir, letvice, karton, skaj, lim, žica ..) u preko šezdeset komponenti. Poluproizvodi predviđeni za oblikovanje pripremljeni su tako da se u što kraćem vremenu ali uz primjenu odgovarajućeg tehnološkog postupka izradi nedostajući dio ..

Robo set

Komentari su zatvoreni.