ROBOTIKA

Dugogodišnji napori doveli su nas do novih modela za koje verujemo da će se dopasti našim vernim saradnicima, učenicima koji su svet tehnike otkrivali pomoću naših udžbenika, radnih svezaka i materijala za konstruktorsko modelovanje kao i onima koji se prvi put sreću sa našim izdanjima i konstrukcijama. U veku tehnike, edukativnom robotikom otkrivamo osnovne principe konstrukcije robota, upravljanja i njihovog modelovanja.

Na poziv Centra za promociju nauke, učestvovali smo na festivalu Dani budućnosti-Robotika koji je održan od 24. septembra do 15 oktobra 2012. godine. U manifestaciji smo bili višestruko zastuplljeni.

U centralnom prostoru održavanja festivala, galeriji Robne kuće Beograd u Knez Mihajlovoj ulici, mogli su se videti na izložbi modeli upravljani računarom ( Model semafora,
Model energetskih pretvarača, Model trčećeg svetla, Model podizača ,
Model koordinacione glodalice i Model robotske ruke I).

Programom manifestacije organizovane su radionice za posetioce. O okviru školskih radionica, za učenike sedmog i osmog razreda sačinili smo Program, pripremili materijal i edukovali voditelje za kreativnu radionicu Robo set.

Učenicima je kroz slikovitu prezentaciju i prilagođena objašnjenja ukazano na povezanost prirode, društva i tehnike u svetu koji nas okružuje. Sve je to uticalo na razvoj robota što je doprinelo da danas postoji veliki broj vrsta robota. Zajedničko za sve robote je kretanje koje omogućavaju kinematski parovi povezani u kinematske lance. Elementima za prenos snage i kretanja uz primenu odgovarajućeg pogona postiže se osnovna funkcija svakog robota – kretanje. Da bi robot mogao da izvrši određeni zadatak potrebno je da se upravlja njegovim kretanjima.


Nakon uvodnih teorijskih napomena, u praktičnom delu radionice učenici su bili podeljeni u grupe od po šest učenika.

Grupe su se uz pomoć
voditelja upoznale sa sadržajema materijala za modelovanje i
vodiča za modelovanje
.

Za modelovanje koristili su pribor i alat koji im je omogućavao izradu modela i proveru funkcionalnosti.

U okviru grupe, svaki učesnik imao je svoj zadatak sa ciljem da grupa izradi model interfejsa
model pokazivača pravca
model semafora
model trčećeg svetla


U toku manifestacije odvijao se program naučno-popularnih predavanja. 3. oktobra Milan Sanader je održao predavanje na temu Robotika u školi: Edukacija u oblasti robotike i mehatronike.

Prikazani su neki
primeri mehatroničkih sistema
:

Posebna pažnja posvećena je primeni projektne nastave u modelovanju robotske ruke čiji je rad demonstriran slušaocima predavanja.

Za ono što smo ovom prilikom uradili, organizatori manifestacije Centar za promociju nauke i Elektrotehnički fakultet dodelili su nam zahvalnicu za doprinos promociji nauke u Srbiji.