Ako kliknete na Prijava preko pdf formulara a zatim odaberete neki red donje tabele klikom na dugme
tada će se generisati pdf fajl koji će u sebi imati informacije o seminaru kojeg ste odabrali. Npr. ako ste odabrali red
tada će za nekoliko sekundi da se na monitoru prikaže sledeći pdf fajl
U gornjem delu fajla su zapisani svi relevantni podaci o seminaru a u donjem su prazna polja koje čete vi morati da popunite. Fajl najpre treba da sačuvate birajući opciju File menija a zatim podopciju Save Page As...

Pojavljuje se Save As prozor u kojem možete da birate folder na vašem disku u kojem želite da sačuvate fajl a takođe možete da mu promenite ime.

Tek sada ovaj fajl možete štampati. Popunite sve podatke, uključujući i potpise pa ih pošaljite na:
11060 B E O G R A D Poš. fax 61


Prijavu možete poslati i preko web-formulara. To je opcija koja je automatski odabrana kada prvi put dođete na ovu stranu.
Kada sada kliknete na isto dugme kao u prethodnom primeru pojavljuje se web-formular
U suštini ovde popunjavate iste podatke kao u prethodnom primeru samo što sada oni nakon što kliknete na dugme Pošaljite prijavu odlaze na našu E-mail adresu.